Ngân sách là gì?

✉️
7/9/2022

Một ngân sách là một ước tính về doanh thu và chi phí trong một khoảng cụ thể trong tương lai (tháng) và thường được tổng hợp và đánh giá lại trên cơ sở định kỳ. Ngân sách có thể được tạo cho một người, một nhóm người, một doanh nghiệp, chính phủ ...

Để quản lý chi phí hàng tháng của bạn, chuẩn bị cho những sự kiện không thể đoán trước của cuộc sống và có thể đủ khả năng thanh toán những thứ lớn mà bạn mưu cầu (nhà, xe, du lịch ...) mà không mắc nợ, việc lập ngân sách là rất quan trọng. Theo dõi số tiền mà bạn kiếm được và số tiền mà bạn chi tiêu thì không quá vất vả, nó không yêu cầu bạn phải giỏi toán và không có nghĩa là bạn không thể mua những thứ mình muốn.

Mục đích chính của ngân sách là chỉ cho bạn sẽ biết tiền của mình đi đâu, và khi đó bạn sẽ có quyền kiểm soát tài chính của mình nhiều hơn.

Home